Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne to metoda rozwiązywania konfliktów i sporów w rodzinie, która opiera się na współpracy i komunikacji. W trakcie mediacji mediator, będący neutralną osobą, pomaga rodzinie znaleźć wspólne porozumienie i budować zdrowe relacje. Mediacje rodzinne są skutecznym narzędziem w rozwiązywaniu różnych problemów, takich jak separacja, rozwód, podział majątku czy ustalanie opieki nad dziećmi. Dzięki nim rodziny mają możliwość samodzielnego i dobrowolnego znalezienia kompromisu, co przyczynia się do trwałego i satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu. W procesie mediacji ważne jest uwzględnienie potrzeb i interesów wszystkich stron, a także dbałość o dobro dzieci. Mediator w trakcie spotkań pomaga rodzinie porozumieć się, wypracować rozwiązania oraz omówić i uregulować wszelkie kwestie dotyczące przyszłości. Mediacje rodzinne są korzystne zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, ponieważ umożliwiają im wyrażenie swoich potrzeb i uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji. Dzięki mediacjom rodzinom udaje się często uniknąć długotrwałych i kosztownych procesów sądowych, a także zbudować zdrowe i harmonijne relacje po rozwiązaniu konfliktu.

 

Przykładowy Rodzicielski Plan Wychowawczy dostępny jest w zakładce Blog

Mediacje pracownicze

Dowiedz się czym jest mediacja, jak może wpłynąć na rozwiązanie sporu lub wybierz dokładniej jaki obszar mediacji będzie najbardziej odpowiedni dla Twojej sprawy.

Mediacje gospodarcze

Mediacje cywilne

Czym jest mediacja

Marlena Pacocha

 

Kancelaria Doradztwa Prawnego i Mediacji

Mediacje, doradztwo prawne, szkolenia

Marlena Pacocha

Prawnik - Mediator

📞 +48 668 696 654

Kancelaria Doradztwa Prawnego i Mediacji Marlena Pacocha

NIP: 7752118564

REGON: 100568921

KONTO: PL 69 1050 1461 1000 0090 8289 3414

Mediacja jest takim sposobem rozwiązywania konfliktów, który wykorzystuje najbardziej naturalną formę interakcji społecznej jaką jest rozmowa. Taka rozmowa poprowadzona przy wsparciu Mediatora, ma szansę doprowadzić do wypracowania zadowalającego dla obu stron rozwiązania. Należy podkreślić, iż mediacja nie może prowadzić do pokrzywdzenia żadnej ze stron. Jeżeli strony nie mogą dojść do porozumienia, mimo podjętych prób, mediacja kończy się brakiem podpisania ugody. Mediacja jest dobrowolna, a więc może też zostać zakończona w każdej chwili. Wówczas strony mogą skierować do sądu pozew z żądaniem rozstrzygnięcia trwającego pomiędzy nimi konfliktu przez sąd. Dlatego też mocno zachęcam Państwa do podjęcia próby zawarcia ugody, w towarzystwie Mediatora. Mediacja to oszczędność czasu, zdrowia, pieniędzy a często też relacji, o czym więcej na moim Blogu .

Zapraszam do kontaktu.

Mediacje pracownicze to proces rozwiązywania konfliktów między pracodawcą a pracownikiem przy wsparciu mediatora.

Mediacje gospodarcze to proces pozasądowego rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami. Mediator, będący neutralną stroną, pomaga stronom w osiągnięciu porozumienia i wypracowaniu rozwiązania, które jest korzystne dla obu stron. Mediacje gospodarcze są skuteczną i efektywną metodą rozwiązywania sporów, pozwalającą zaoszczędzić czas, pieniądze i energię związane z prowadzeniem długotrwałego procesu sądowego. Mediatorzy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego prowadzenia mediacji gospodarczych, co przyczynia się do osiągnięcia satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron sporu. Mediacje gospodarcze są również elastycznym rozwiązaniem, które może być dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki konkretnego sporu. Dzięki temu, strony mogą skutecznie rozwiązać swoje problemy i kontynuować współpracę w przyszłości. Mediacje gospodarcze są coraz częściej wybieranym sposobem rozwiązywania sporów w świecie biznesu, ze względu na swoje liczne korzyści i efektywność.

Mediacje cywilne to metoda pozasądowego rozwiązywania sporów, która polega na prowadzeniu negocjacji między stronami konfliktu przy udziale mediatora. Mediator, będący neutralną osobą, pomaga stronom znaleźć wspólne rozwiązanie i osiągnąć porozumienie, które zadowoli obie strony. Mediacje mają na celu zmniejszenie napięć i konfliktów oraz promowanie dialogu i współpracy. Dzięki nim możliwe jest uniknięcie kosztownych i czasochłonnych procesów sądowych, a strony mają większą kontrolę nad przebiegiem negocjacji i wynikiem sporu. Mediacje cywilne są szczególnie skuteczne w przypadku sporów rodzinnych, handlowych, sąsiedzkich czy pracowniczych.