Doradztwo prawne wyceniane jest indywidualnie w zależności od skomplikowania sprawy. Zachęcam do wysłania zapytania w zakładce Kontakt

CENNIK

mediacje w sprawach niemajątkowych:

 • mediacje rozwodowe/separacyjne - od 800 zł 
 • mediacje alimentacyjne - 700 zł
 • mediacje dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem - 700 zł
 • mediacje pracownicze - 500 zł
 • mediacje sąsiedzkie - 400 zł

 

mediacje w sprawach majątkowych, w szczególności:

 • mediacje o zapłatę
 • mediacje o podział majątku
 • dział spadku
 • zniesienie współwłasności
 • mediacje pracownicze. 

 

Koszt mediacji w sprawach majątkowych wynosi 1 - 2% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 700 zł. 

 
 • w sprawach o prawa niemajątkowe oraz w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić - koszt mediacji wynosi 150 zł za pierwsze spotkanie i 100 zł za każde kolejne spotkanie, łącznie nie więcej niż 450 zł,
 • w sprawach o prawa majątkowe - koszt mediacji wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2 000 zł,
 • plus dodatkowe koszty, związane z wynajęciem sali mediacyjnej (do 70 zł za jedno posiedzenie mediacyjne), przejazdami czy korespondencją (do 30 zł). 

 

Jeśli strona wszczęła już postępowanie przed sądem i uiściła opłatę od pozwu lub wniosku, Sąd z urzędu zwraca jej:

 • całą uiszczoną opłatę, jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem przed rozpoczęciem rozprawy,
 • trzy czwarte uiszczonej opłaty, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy.

Podane koszty są kosztami netto. 

 
 • Mediacja przeprowadzana jest jedynie za zgodą wszystkich stron mediacji.
 • Mediacja pozasądowa inicjowana jest przez strony, poprzez zawartą między nimi umowę o mediację lub wystąpienie przez jedną ze stron z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji, na który to wniosek druga strona wyraziła zgodę.
 • Opłata za mediację uiszczana jest najpóźniej na 24h przed terminem pierwszego spotkania mediacyjnego, na wskazany w umowie numer rachunku bankowego.
 • Opłata jest należna, bez względu na wynik mediacji.
 • Co do zasady strony mediacji uiszczają opłatę po połowie. 
 • Mediacja może być przeprowadzona na spotkaniach indywidualnych bądź spotkaniu wspólnym, a także on-line lub telefonicznie. 
 • Wskazane ceny są cenami brutto dla klientów indywidualnych. Dla przedsiębiorców są to ceny netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT. 
 • Mediator zastrzega sobie możliwość modyfikacji ww. cen w odniesieniu do danej mediacji, w zależności od stopnia jej skomplikowania, wymagającego dodatkowego, niestandardowego nakładu pracy. 

Doradztwo prawne

Ogólne warunki mediacji

Mediacje pomiędzy przedsiębiorcami

Mediacje umowne

(pozasądowe)

Mediacje sądowe

(ze skierowania sądu)

 • sprawy niemajątkowe - 1500 zł (netto),
 • sprawy majątkowe - 2% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 1200 zł (netto).

 

Powyższe ceny obejmują 1 - 3 spotkania mediacyjne, trwające 1 - 2 godzin. 

Każda kolejna rozpoczęta godzina mediacji to koszt 200 - 300 zł. 

 

Marlena Pacocha

 

Kancelaria Doradztwa Prawnego i Mediacji

Mediacje, doradztwo prawne, szkolenia

Marlena Pacocha

Prawnik - Mediator

📞 +48 668 696 654

Kancelaria Doradztwa Prawnego i Mediacji Marlena Pacocha

NIP: 7752118564

REGON: 100568921

KONTO: PL 69 1050 1461 1000 0090 8289 3414